PREDPLATNÉ A DISTRIBUČNÝ SERVIS

DISTRIBUČNÝ SERVIS

Mailingové služby

Pre vydavateľské domy a obchodné spoločnosti ponúkame mailingové služby s cieľom poskytnúť plné spektrum požadovaných služieb a k tomu zodpovedajúcu kvalitu pri ich spracovaní a doručení.

Najčastejšie využívanými mailingovými službami sú balenie do PE fólie, vkladanie alebo prikladanie príloh do časopisov alebo adresné označenie zásielky. Prioritou je realizovať akýkoľvek návrh k spokojnosti zákazníka. Naše viac ako 20 ročné skúsenosti v tejto oblasti nám pomáhajú lepšie pochopiť potreby klientov a skvalitňovať ponúkané služby.

Doručovanie

Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja, zabezpečuje okrem predaja časopisov a novín spôsobom predplatného aj donášku (doručovanie vlastnými doručovateľmi, kuriérmi) na určené miesto do domu, alebo firmy.

Táto služba je pre našich klientov-odberateľov úplne zadarmo. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s našim obchodným partnerom, Slovenskou poštou, a.s. Máme vybudovanú vlastnú stabilnú doručovateľskú sieť so štrnástimi pobočkami na celom území Slovenska, pokrytú vlastnými doručovateľmi pre adresné doručovanie. Doručujeme v ranných hodinách najneskôr do 9,00 šesť dní v týždni vrátane soboty. Celkové aktuálne pokrytie SR vlastnou doručovateľskou sieťou je 69%

Poštové služby

Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. s účinnosťou od 18.7.2009 na základe registrácie na Poštovom regulačnom úrade spĺňa podmienky na poskytovanie poštových služieb v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podmienky Všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb. 

Naša spoločnosť poskytuje poštové služby v súlade s poštovými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky a to vybratie a distribúcia poštovej zásielky. Poštová zásielka je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Poštová zásielka je a) listová zásielka, ktorou je najmä korešpondencia, reklamná adresovaná zásielka b) balík c) periodická zásielka d) poštový poukaz.

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri