Regionálna Distribučná sieť

Vyberte Regionálnu
distribučnú spoločnosť

Zadajte názov
mesta/obce:

Prostredníctvom našej dopravnej a distribučnej siete sa noviny a časopisy z vydavateľských domov dostanú na približne 7000 predajných miest orientovaných na predaj tlače. 

Na procese distribúcie do priameho predaja na celom území Slovenska participujú regionálne distribučné spoločnosti , ktoré súčasne prevádzkujú aj vlastnú maloobchodnú sieť .

Predajné miesta sú realizované so zameraním na filozofiu a psychológiu predaja tlače. S orientáciou na marketingovú stratégiu a manažment titulov v priamom predaji sú faktormi na zvýšenie povedomia o sortimente titulov a súčasne predajnosti.

V prípade záujmu o predaj tlače alebo doplnkového tovaru či prenájom predajného miesta, kontaktujte regionálnu distribučnú spoločnosť, ktorá zásobuje vašu obec.

5800

Predajná sieť mediaprint-kapa

750

Hyper a supermarkety

250

Exkluzívne predajne

1800

čerpacie stanice a pošty

1800

Predajne potravín

600

Novinové stánky

600

Nákupné centrá

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri