Kontakty

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. 
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 21

831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REP.
IČO: 35 792 281
Register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 2503/B
Spojovateľka: +421 2 498 93 704

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Ing. Ormandy Igor

Asistentka

Mgr. Blusková Mária

tel.: + 421 2 498 93 202

Člen predstavenstva a Výkonný riaditeľ

RNDr. Bača Ľubomír

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri