iPredplatne

Komplexné služby v oblasti distribúcie
a predaja periodickej tlače

MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s.

STARÁ VAJNORSKÁ 9, P.O.BOX 21, 831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

mediakapa stanok

MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s.

Centrálna
distribúcia
tlače
  • Priamy predaj tlače
  • Dovoz zahraničnej tlače
  • Vývoz slovenskej tlače na zahraničný trh
mediakapa schranka
infolinka:0800 188 826

MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s.

Predplatné
časopisov
a novín
  • Mailing
  • Doručovanie, Donáška
  • Poštové služby
  • Alternatívne doručovanie
    Hybridná pošta
mediakapa magazines mediakapa magazines