O NÁS

Využitím moderných technológií zabezpečujeme distribúciu domácej a zahraničnej tlače priamo na predajné miesta. Po softvérovom prerozdelení množstiev dodaného tovaru z vydavateľských domov a dovozcov tlače, nasleduje proces distribúcie a balenia na predajné miesta po celom území Slovenska. Súčasne sa z prevádzok sťahujú nepredané výtlačky už neaktuálnych vydaní na spracovanie do centrálneho skladu.

 Z hľadiska optimalizácie tokov periodík realizujeme v Košiciach vysunutú expedíciu regionálnej tlače a jej oblastných mutácií pre celé východné   Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Kapa-Press.

 

PROCES DISTRIBÚCIE A BALENIA V MEDIAPRINT-KAPA 

PROCES DISTRIBÚCIE A BALENIA V MEDIAPRINT-KAPA

 

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri