Reklamné plochy

Atraktívny reklamný priestor v miestach predaja tlače

TOP prednostné vystavenie na regáloch

TOP prednostné vystavenie na regáloch

Aktuálne vydania zviditeľníme ich situovaním na výrazných plastových nosičoch umiestnených na regáloch s tlačou. Vydavateľ má možnosť si prenajať jednu až tri pozície vedľa seba.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery nosiča: 230 x 220 mm
Počet predajných miest: cca 170

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri