Regionálne distribučné spoločnosti

TOPPRES D.A.

TOPPRES D.A., spol. s r.o.

Spoločnosť TOPPRES D.A. s.r.o bola založená v roku 1995. Od začiatku svojej činnosti sa zamerala na distribúciu novín a časopisov. Ako obchodný zástupca exkluzívneho obchodného partnera spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, denne vlastným rozvozom zásobuje tlačou svojich obchodných partnerov v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Činnosť spoločnosti je orientovaná v prevažnej miere na zásobovanie súkromných novinových stánkov, ako i iných predajní, ktoré sa venujú predaju tlače. Nezanedbateľnou činnosťou je i prevádzkovanie vlastných novinových stánkov a predajní, ktoré sú umiestnené zväčša v Banskej Bystrici.

Z dôvodu komplexnosti dodávky tovaru pre obchodných partnerov spoločnosť prevádzkuje i veľkosklad tabakových výrobkov a doplnkového tovaru, ktorý je zameraný predovšetkým na komodity vhodné na predaj v predajniach s tlačou. Veľkoobchodnú činnosť spoločnosť prevádzkuje v sídle spoločnosti, ako i prostredníctvom rozvozu obchodnými zástupcami, pričom táto služba je dostupná pre všetkých obchodníkov bez ohľadu na ich predajný sortiment.

TOPPRES D.A., spol. s r.o.
tel.: 048/414 38 72
www.toppres.sk

MEDIAPRESS BA

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

MEDIAPRESS BRATISLAVA bola založená v roku 1992 ako jedna z mnohých regionálnych distribučných firiem s periodickou tlačou pôsobiacich na území hlavného mesta Bratislavy. V priebehu niekoľkých rokov si získala dôveru mnohých zákazníkov a od roku 1996 sa s príchodom nového manažmentu a získaním štatútu exkluzívneho partnera spoločnosti Mediaprint-Kapa úspešne etablovala na trhu distribúcie periodickej tlače v tomto regióne.

V súčasnosti poskytuje spoločnosť obchodným partnerom komplexný servis pozostávajúci z dodávky periodickej tlače, dodávky tabakových výrobkov i kompletného sortimentu doplnkového tovaru, potrebného k prevádzke novinových stánkov. Zároveň prevádzkujeme aj vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní. Dominantná je predovšetkým snaha o presnosť, včasnosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb.

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
tel.: 02/49 893 412
www.mediapress.sk

BRESMAN

BRESMAN s.r.o.

Spoločnosť Bresman bola založená v roku 1991 so zameraním na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť v oblasti distribúcie periodickej tlače, tabakových výrobkov a ostatného doplnkového sortimentu pre kiosky a predajne typu shop-in-shop. Najväčší dôraz sa kladie na poskytovanie profesionálnych služieb založených na kvalite, presnosti a komplexnosti. Úspech spoločnosti je výsledkom dlhoročných skúseností, používaním najmodernejšej technológie a neustálej inovácie.

Spoločnosť prevádzkuje sieť maloobchodných prevádzok v celom Trenčianskom kraji. Niektoré z prevádzok sa nachádzajú v obchodných domoch napr: Max Trenčín, DV Centrum Trenčín, Tesco Trenčín, Kaufland Trenčín, Kaufland Prievidza a v iných nákupných centrách. Okrem vlastnej maloobchodnej siete stánkov a predajní, spoločnosť Bresman, s.r.o. zásobuje svojich obchodných partnerov dodávkou periodickej tlače a doplnkového tovaru.

Bresman, s.r.o. prevádzkuje dva veľkosklady, ktoré sa nachádzajú v Dubnici nad Váhom a v Prievidzi.

BRESMAN s.r.o.
tel: 042/ 442 08 89
www.bresman.sk

KAPA-PRESS

KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť KAPA-PRESS, s.r.o. bola založená v roku 1998 ako jedna z regionálnych distribučných spoločnosti exkluzívneho partnera MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s., s pôsobnosťou vo východnej časti územia Slovenskej republiky. Pôsobí na území mesta Košice a okresy Košice-okolie, Sobrance, Trebišov, Michalovce a Rožňava.

Spoločnosť denne zásobuje periodickou tlačou svojich obchodných partnerov, predajné miesta ako sú novinové stánky, predajne, potraviny, obchodné centrá, čerpacie stanice a zároveň prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

KAPA-PRESS,s.r.o. ponúka svojim obchodným partnerom okrem kompletnej ponuky periodickej tlače aj kompletnú ponuku tabaku, tabakových výrobkov a ostatného doplnkového tovaru.

KAPA-PRESS, spol s.r.o.
tel.: 055 / 788 11 13
www.kapapress.sk

MEDIAPRESS LC

MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s r.o.

Spoločnosť MEDIAPRESS LUČENEC, s.r.o., bola založená v roku 1994 ako regionálny zástupca spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA v oblasti distribúcie periodickej tlače. Oblasť pôsobnosti firmy pokrýva okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Levice.

Spoločnosť denne zásobuje periodickou tlačou a doplnkovým tovarom stánky, predajne-nebytové priestory, čerpacie stanice, potraviny a zároveň prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

MEDIAPRESS LUČENEC, s.r.o. zabezpečuje pre svojich obchodných partnerov kompletnú ponuku periodickej tlače a kompletnú ponuku tabakových výrobkov, tabaku a ostatného doplnkového tovaru (telefónne karty EASY, PRIMA, cukrovinky...)

 

 

MEDIAPRESS LUČENEC, spol. s r.o.
tel.: 047 / 433 21 67
www.mediapresslc.webnode.sk

D.A.PRESS

D.A. PRESS, spol. s r.o.

D.A.PRESS, s.r.o., Malacky, bola založená v roku 1995 ako regionálny zástupca spoločnosti Mediaprint-Kapa, najväčšieho súkromného distribútora periodickej tlače na Slovensku.

V súčasnosti poskytujeme svojim obchodným partnerom komplexný servis pozostávajúci z dodávky periodickej tlače, dodávky tabakových výrobkov i kompletného sortimentu doplnkového tovaru, potrebného k prevádzke novinových stánkov a zároveň prevádzkujeme maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

Dominantná je predovšetkým snaha o presnosť, včasnosť a komplexnosť nami poskytovaných služieb. V tomto trende dopĺňania a skvalitňovania služieb chceme naďalej pokračovať, lebo sme si vedomí, že úspešnosť našej firmy závisí od spokojnosti našich obchodných partnerov.

D.A. PRESS, spol. s r.o.
tel:  034 / 774 29 62
www.dapress.sk

UNIVERSALPRESS

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.

Spoločnosť UNIVERSALPRESS, s.r.o. Myjava bola založená v roku 1991 ako jedna z regionálnych distribučných spoločností so zameraním na distribúciu periodickej tlače s pôsobnosťou na území okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica a Skalica.. V priebehu niekoľkých rokov si UNIVERSALPRESS, s.r.o. Myjava získal dôveru mnohých zákazníkov a neskôr získaním štatútu exkluzívneho partnera spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA sa úspešne etabloval na trhu distribúcie periodickej tlače v tomto regióne.

 V súčasnosti poskytuje UNIVERSALPRESS, s.r.o. Myjava svojím obchodným partnerom komplexný servis pozostávajúci z dodávky periodickej tlače, dodávky tabakových výrobkov i kompletného sortimentu doplnkového tovaru v novinových stánkoch a predajniach a zároveň prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

UNIVERSALPRESS, spol. s r.o.
tel.: 034 / 621 2916
www.universalpress.sk

ROYAL PRESS

ROYAL PRESS, spol. s r.o.

Spoločnosť ROYAL PRESS,s.r.o., bola založená v roku 1992 ako distribučná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou a predajom periodickej a neperiodickej tlače, veľkoobchodom s tabakovými výrobkami a doplnkovým tovarom. V roku 1995 spoločnosť zmenila právnu formu a od tohto obdobia je na trhu známa pod značkou ROYAL PRESS, spol. s r.o. Zabezpečuje distribúciu domácich i zahraničných periodík v rámci okresov Nitra, Topoľčany, Partizánske, Levice, Zlaté Moravce, časti okresov Šaľa, Žarnovica a Galanta.

V súčasnosti poskytujeme našim obchodným partnerom komplexný servis pozostávajúci z dodávky periodickej a neperiodickej tlače, tabakových výrobkov a kompletného sortimentu doplnkového tovaru pre trafiky a novinové stánky.

Pre konečného spotrebiteľa je k dispozícii vlastná maloobchodná predajná sieť novinových stánkov a špecializovaných značkových trafík vrátane  predajní typu „Shop in Shop“ s rozšíreným sortimentom periodickej a neperiodickej tlače, tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb, doplnkového tovaru a darčekových predmetov.

Veľkoobchod s tabakovými výrobkami a doplnkovým tovarom ponúka pre našich odberateľov široký sortiment cigariet, cigár, tabaku, tabakových výrobkov a približne 2000 druhov doplnkového tovaru, ktorý neustále obmieňame a prispôsobujeme aktuálnym požiadavkám zákazníkov.

Cieľom spoločnosti je zachovať vysoký štandard ponúkaných služieb v oblasti predaja a distribúcie periodickej a neperiodickej tlače a  uspokojovať všetky požiadavky našich zákazníkov v sortimente tabakových výrobkov a doplnkového tovaru.

ROYAL PRESS, spol. s r.o.
tel.: 037/650 35 80
www.royalpress.sk

MEDIAPRESS PP

MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o.

Spoločnosť MEDIAPRESS Poprad s.r.o. bola založená v roku  1995. Od začiatku svojej činnosti sa zamerala na distribúciu novín a časopisov. Oblasť pôsobnosti firmy pokrýva okresy Poprad, Kežmarok, Gelnica, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Levoča.

Činnosť spoločnosti je orientovaná v prevažnej miere na zásobovanie súkromných odberateľov, stánky, predajne - nebytové priestory, čerpacie stanice, potraviny, ako aj prevádzkovanie vlastnej maloobchodnej siete stánkov a predajní.

Z dôvodu komplexnosti dodávky tovaru pre odberateľov sa prevádzkuje aj veľkosklad tabakových výrobkov a doplnkového tovaru, ktorý je zameraný predovšetkým na komodity vhodné na predaj v novinových stánkoch. Veľkoobchodná činnosť sa prevádzkuje v sídle spoločnosti, ale aj prostredníctvom rozvozu obchodnými zástupcami, pričom táto služba je dostupná pre všetkých obchodníkov bez ohľadu na ich predajný sortiment.

V ponuke je kompletný sortiment tlače. Ako výhradný obchodný zástupca spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA, denne vlastným rozvozom zásobuje tlačou, dodávkami tabakových výrobkov i kompletného sortimentu doplnkového tovaru (telefónne karty ST, EASY, PRIMA, žuvačky...) svojich obchodných partnerov.

MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o.
tel.:  052 / 466 37 13
www.mediapresspp.sk

KAPA DAB

KAPA DAB, spol. s r.o.

Spoločnosť KAPA DAB spol. s r.o. Prešov bola založená v roku 1995 ako jedna z distribučných spoločností so zameraním na distribúciu periodickej a neperiodickej tlače, tabaku a tabakových výrobkov, fajčiarskych potrieb, cukroviniek a iného doplnkového tovaru v regióne Prešovského kraja. V priebehu niekoľkých rokov si táto obchodná spoločnosť získala dôveru mnohých zákazníkov a následným získaním štatútu exkluzívneho obchodného partnera spoločnosti MEDIAPRINT - KAPA sa úspešne etablovala na trhu distribúcie tlače v tomto regióne. KAPA DAB spol. s r.o. Prešov zásobuje okresy: Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

V súčasnosti KAPA DAB spol. s r.o. Prešov prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní a zabezpečuje svojim obchodným partnerom ponuku úplného sortimentu domácej tlače, vhodne doplnený o regionálnu a zahraničnú tlač ako aj kompletný sortiment tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru (telefónne karty, baterky, kalendáre, žuvačky, kubánsky rum, kávu ...), ktorý je vhodný na predaj v sieti novinových stánkov.

 

KAPA DAB, spol. s r.o.
tel.:   051 / 747 09 11
www.kapadab.sk

TOPAS D.A.

TOPAS D.A., s.r.o.

Spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. so sídlom v Ružomberku, ako jedna z regionálnych distribučných spoločností so zameraním na distribúciu periodickej tlače, pôsobí na území okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín od roku 1998 . V priebehu niekoľkých rokov si spoločnosť  získala dôveru mnohých zákazníkov a úspešne sa etablovala na trhu distribúcie periodickej tlače v tomto regióne.

V súčasnosti TOPAS D.A., s.r.o. Ružomberok prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní a ponúka svojím obchodným partnerom komplexný servis pozostávajúci z dodávky periodickej tlače, dodávky tabakových výrobkov i širokého sortimentu doplnkového tovaru (telefónne karty ST, EASY, PRIMA, žuvačky...) predávaného v novinových stánkoch a trafikách. Cieľom spoločnosti je spolupráca s obchodnými partnermi založená predovšetkým na spoľahlivosti, včasnosti a komplexnosti poskytovaných služieb.

TOPAS D.A., s.r.o.
tel.: 044/431 91 11
www.topas-da.sk

D.A.CZVEDLER

D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.

Spoločnosť D.A.CZVEDLER bola založená v Šamoríne v r. 1990 fyzickými osobami Ing.Jánom Czvedlerom a Vidorom Czvedlerom. V roku 1995 bola transformovaná na s.r.o.. Oblasť pôsobnosti je juhozápadné Slovensko – od okresu Pezinok po Štúrovo a pokrýva i oblasti s väčším zastúpením obyvateľov maďarskej národnosti, ako sú okresy : Komárno, Dunajská Streda, Štúrovo, Galanta, Nové Zámky. Zámerom spoločnosti nie je iba zásobovanie "veľkých miest", ale orientuje sa aj na tzv. vidiecky program, t.j. na zásobovanie dedín v celom svojom regióne pôsobnosti.

Predajná sieť spoločnosti zahŕňa vlastnú maloobchodnú sieť (vlastné stánky a predajne-nebytové priestory) a súkromných odberateľov teda predajné miesta ako stánky, predajne-nebytové priestory, potraviny, obchodné domy, čerpacie stanice. Okrem distribúcie tuzemskej tlače s celoslovenskou pôsobnosťou je spoločnosť D.A.CZVEDLER, s.r.o. dovozca tlače z Maďarskej republiky.

Spoločnosť D.A.CZVEDLER, s.r.o. zabezpečuje pre svojich odberateľov a zákazníkov aj distribúciu tabaku, tabakových výrobkov, telefónnych kariet a ostatného doplnkového tovaru a to formou veľkoskladu alebo formou dealera, ktorý pravidelne navštevuje  odberateľov a zákazníkov. Aj touto formou sa snažia pracovníci spoločnosti výjsť v ústrety všetkým potrebám svojich zákazníkov.

 

D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.
tel: 031 / 591 27  11
www.czvedler.sk

T-PRESS

T-PRESS, spol. s r.o.

Spoločnosť T-PRESS, s.r.o. Trnava bola založená v roku 1995 ako regionálny zástupca exkluzívneho obchodného partnera spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Oblasť pôsobnosti spoločnosti T-PRESS, s.r.o. Trnava sa rozkladá na území okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, Nitra (časť okresu), Pezinok (časť okresu).

Spoločnosť denne zásobuje periodickou tlačou svojich obchodných partnerov, predajné miesta ako sú novinové stánky, predajne, potraviny, obchodné centrá, čerpacie stanice a zároveň prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

Ponuka služieb spoločnosti:

- distribúcia periodickej a neperiodickej tlače

- veľkosklad a distribúcia kompletnej ponuky tabakových výrobkov

- veľkosklad a distribúcia výmenných kariet, samolepkových albumov, telefónnych kariet, EASY, PRIMA, pohľadníc, zapaľovačov, hračiek, príveskov, žuvačiek, omaľovaniek a iného doplnkového tovaru v najnižších cenách a vo výhodných platobných podmienkach.

T-PRESS, spol. s r.o.
tel.: 033/ 551 37 14
www.t-press.sk

TOPAS

TOPAS, spol. s r.o.

Spoločnosť TOPAS, s.r.o. Žilina bola založená v roku 1994. Spoločnosť sa venuje distribúcii periodickej tlače súkromným odberateľom v regióne severozápadného Slovenska (okresy Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin a Turčianske Teplice).

Spoločnosť pravidelne denne zásobuje periodickou tlačou predajné miesta ako sú novinové stánky, trafiky, obchodné centrá, čerpacie stanice, potraviny a zároveň prevádzkuje vlastnú maloobchodnú sieť stánkov a predajní.

Okrem kompletnej ponuky periodickej tlače zabezpečuje TOPAS, s.r.o. pre svojich obchodných partnerov aj kompletnú ponuku tabakových výrobkov, tabaku a ďalšieho doplnkového tovaru.

 

TOPAS, spol. s r.o.
tel.: 041 / 564 30 02
www.topas-zilina.sk

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri