DISTRIBUČNÉ PROCESY MEDIAPRINT-KAPA

image
Priamy predaj periodickej tlače
Predplatiteľské a mailingové služby
Donáška a doručovanie
Dovoz zahraničnej tlače
Vývoz slovenskej tlače na zahraničný trh
Marketingová podpora priamo na predajných miestach

KOMPLETNÝ SORTIMENT TITULOV

SLUŽBY

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri