Kontakty

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. 
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 21

831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REP.
IČO: 35 792 281
Register: Mestský súd Bratislava III., odd. Sa, vl. č. 2503/B
Spojovateľka: +421 2 498 93 704
DEPO:  +421 903 445 585                         email:   info@depo.sk
iPREDPLATNÉ: 0800 188 826                 email:   predplatne@mpkapa.eu

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri