Kontakty

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. 
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 21

831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REP.
IČO: 35 792 281
Register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 2503/B
Spojovateľka: +421 2 498 93 704
DEPO:  +421 903 445 585                         email:   info@depo.sk
iPREDPLATNÉ: 0800 188 826                 email:   predplatne@abompkapa.sk 

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri