DISTRIBUČNÉ PROCESY MEDIAPRINT-KAPA

image
Priamy predaj periodickej tlače
Predplatiteľské a mailingové služby
Doručovanie periodickej tlače do schránok
Dovoz zahraničnej tlače
Vývoz slovenskej tlače na zahraničný trh
Marketingová podpora priamo na predajných miestach

KOMPLETNÝ SORTIMENT TITULOV

SLUŽBY

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri