Reklamné plochy

Atraktívny reklamný priestor v miestach predaja tlače

Reklamné panely A5

Reklamné panely A5

Letáky s názvom aktuálnej titulky, ponukou produktu, služby alebo upozornením na dôležitý článok vo vašom periodiku budú neprehliadnuteľné, umiestnené strategicky vedľa komunikačného otvoru s predavačom v stánku v zornom poli zákazníka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer okienka: 19 x 25 cm
Viditeľný rozmer – rozmer letáku: 14,8 x 21 cm (A5)
Celkový počet reklamných okienok: cca 500

 

Regionálne distribučné spoločnosti

Exkluzívni obchodní partneri